From Waste to Gold , in Swedish: Från spill till guld

Full project page
From Waste to Gold , in Swedish: Från spill till guld

Reduction of CO2 emissions (in %)


Specifics for Project From Waste to Gold | From Waste to Gold , in Swedish: Från spill till guld